Rozmowa z Agnieszką Stein „Trudne emocje”
PONIEDZIAŁEK 19 PAŹDZIERNIKA 2020

godz. 18:00
Prowadzenie: Anna Mrozińska-Szmajda i Ola Shaya
Wiek uczestników: 18+

Jak się opiekować sobą w emocjach, zwłaszcza tych, które wywołują lawiny i sztormy ? Co robić, kiedy w rodzicielstwie lub w relacji tylko jedna strona decyduje się konfrontować się ze swoimi uczuciami?
Jak mówić „nie wiem” dziecku i rozmawiać o sobie, by nie obciążać odpowiedzialnością za swoje uczucia? Czy i jak rozmawiać o świecie, w którym wrze od złości, lęku i nienawiści? Gdzie szukać metod na radzenie sobie z emocjami w trudnej współczesności?

Podczas specjalnej, festiwalowej rozmowy z Agnieszką Stein przyjrzymy się ważnym dla nas pytaniom i wątpliwościom nie tylko z punktu widzenia rodzicielstwa bliskości, porozumienia bez przemocy, neuropsychologii, ale i dylematom z punktu widzenia „szarego człowieka”, kimkolwiek on/ona by byli….

Agnieszka Stein- psycholog. Od 1999 roku pomaga dzieciom i ich rodzicom radzić sobie w różnych sytuacjach. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Swoją wiedzę i umiejętności doskonaliła w Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz w Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej ze specjalizacją w pomocy dziecku i rodzinie. Ukończyła też: I stopień szkolenia z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Roczny Trening Porozumienia bez Przemocy i wiele innych szkoleń związanych z pracą z dziećmi i rodzicami.

Udziela pomocy rodzicom zagubionym w gąszczu obecnie dostępnych, często wzajemnie sprzecznych porad i zaleceń i pomagam im czerpać radość z rodzicielstwa i osiągać równowagę między potrzebami wszystkich członków rodziny. Prowadzi warsztaty dla rodziców oraz współpracuje z przedszkolami i szkołami, głównie „montessori” i demokratycznymi. Doradza nauczycielom, pomaga im rozwijać się zawodowo, wspiera ich w kontaktach z rodzicami.
Specjalizuje się w pracy w nurcie Rodzicielstwa Bliskości. W pracy z różnymi trudnościami dzieci stosuje podejście niedyrektywne, oparte na zaufaniu do kompetencji dziecka i podążaniu za jego
potrzebami. Pracuje z rodzicami dzieci począwszy od urodzenia aż do okresu nastoletniego. Pisze artykuły dotyczące świadomego, troskliwego rodzicielstwa. Jest też autorką książek: „Dziecko z bliska”, „Dziecko z bliska idzie w świat”, „Potrzebna cała wioska”, „Nowe wychowanie seksualne”, „Akcja adaptacja”.