KONTAKT

Fabryka Sztuki w Łodzi
ul. Tymienieckiego 3
90- 365 Łódź

www.fabrykasztuki.org
tel. +48 42 646 88 65

Dyrektorki artystyczne festiwalu:

Ola Shaya
:
a.shaya@fabrykasztuki.org

Anna Mrozińska- Szmajda:
a.mrozinska-szmajda@fabrykasztuki.org
dziecko-small